JUDr. Ivo Hama
advokátní kancelář

 

Jmenuji se Ivo Hama. Právnickou fakultu jsem absolvoval v roce 1986, o rok později jsem získal akademický titul JUDr. . Advokátem jsem od roku 1991 a vlastní kancelář v Krnově jsem otevřel na Náměstí Minoritů (vedle hlavní pošty) v roce 2001. Od počátku zaměřuji svou advokátní činnost na oblast občanského práva. Pracuji stabilně pro několik firem, takže mám velké zkušenosti i z oblasti práva obchodního, pracovního, exekučního atd. Prozatím nevykonávám praxi v oblasti trestního a přestupkového práva.

Mojí zásadou je komplexní převzetí případu, snažím se každé kauze věnovat s nejvyšší možnou důkladností a určitou opatrností ve prospěch zájmů mých klientů. Po mnoha letech provozování advokátní praxe a  nasbíraných zkušeností dovedu odhadnout míru úspěchu případného sporu. Klienti se ke mně také rádi vracejí i z toho důvodu, že mnoho záležitostí dokážu vyřešit mimosoudní cestou při daleko nižších nákladech na právní pomoc.

Právní služby

Občanské právo

 • sepisování smluv dle občanského práva, jejich posuzování, korekce v zájmu klienta
 • zastupování fyzických a právnických osob v občanském soudním řízení před soudy a správními orgány
 • sepisování žalobních návrhů, vyjádření, odvolání a zpracování právních rozborů a dalších

Firemní právo

 • směnečné právo
 • smluvní činnost – obchodně závazkové vztahy, sepis obchodních smluv,
 • vymáhání pohledávek právní formou
 • právo obchodních společností (zejména zakládání společností, převody obchodních podílů)
 • pracovně – právní záležitosti

Rodinné právo

 • vstupní příprava na rozvod manželství a minimalizace majetkových problémů před podáním návrhu na rozvod manželství
 • Komplexní řešení  v  „dohodnutých“ řízeních o rozvod manželství
 • zpracování žaloby o rozvod
 • návrh na úpravu poměrů k dětem
 • smlouva o vypořádání společného jmění manželů pro dobu po rozvodu manželství

Právní péče o nemovitosti

 • komplexní a bezpečné řešení převodu nemovitostí
 • sepsání kupních a nájemních smluv
 • sepsání návrhu na vklad do katastru
 • depozitní úschova kupní ceny až do doby nabytí vlastnictví
 • ověření podpisů

Proč naše advokátní kancelář?

ZNALOSTI

Usilujeme o vysokou úrověň odborných znalostí a zkušeností.

FLEXIBILITA

Jsme maximálně flexibilní, přijedeme za Vámi, je-li to účelné.

PREVENCE RIZIK

Klademe důraz na prevenci a omezení potenciálních rizik, čímž šetříme prostředky našich klientů.

Advokátní odměna

Advokát účtuje svoji odměnu zpravidla na základě dohody s klientem. Nejčastějším způsobem je hodinová sazba, je ale také možné sjednat fixní honorář či měsíční paušál. Odměna je stanovena na základě časové a právní náročnosti případu.

Mimosmluvní odměna

Není-li dohodnuta odměna smluvní, pak se určuje z tzv. tarifní hodnoty, což je hodnota zastupované věci. Tarifní odměna je upravena v § 6 – 12 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), který současně stanoví, co je úkon právní služby (§ 11 vyhlášky). Takto stanovená odměna vychází ze sazby za jeden úkon právní služby a počtu provedených úkonů ve věci.

Smluvní odměna

 1. Časová – celková odměna je násobkem hodinové sazby a počtu hodin, které advokát potřebuje k vykonání dané právní služby.
 2. Paušální – je stanovena pevnou částkou za poskytování právních služeb v jedné či více záležitostech nebo za poskytování právních služeb na dobu určitou či neurčitou. Odměna je splatná většinou měsíčně. Je vhodná pro ty klienty, kteří mají zájem o dlouhodobější spolupráci s advokátem.
 3. Úkonová – je sjednána odměna za jeden úkon právní služby. Co se považuje za úkon právní služby, je zakotveno v § 11 advokátního tarifu
 4. Podílová – je určena v závislosti na výsledku sporu. Odměna je stanovena pevnou částkou nebo procentem z nárokované nebo vysouzené částky, která advokátovi náleží pouze v případě úspěchu ve sporu.

Sjednaná odměna nezahrnuje hotové výdaje advokáta (soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, kurýrní služby, telekomunikační poplatky aj.) K odměně se připočítává daň z přidané hodnoty.

Reference

Kancelář JUDr. Hamy poskytuje právní služby naší firmě od roku 2008. Krom samozřejmé kvality služeb a výhod stálého klienta, které nám kancelář poskytuje, si velmi vážíme faktu, že i díky prevenční činnosti dr. Hamy spočívající v perfektně zpracovaných obchodních a občansko-právních smlouvách došlo k omezení soudních sporů na opravdové minimum.

Referenci poskytujeme na základě dlouholeté spolupráci mezi fa. Aleš Fousek a JUDr. Ivo Hamou. Z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit kvalitní a především profesionální práci v poskytování právních služeb pro naší firmu. Velice si vážíme vstřícnosti a přístupu jednání v poskytování právních služeb nejen v rámci firemních záležitostí, ale také právní pomoci v rámci řešení osobních záležitostí našich zaměstnanců.

Pro naši firmu je důležitá rychlost a flexibilita řešení a v tomto směru je na kancelář JUDr. Hamy absolutní spolehnutí.

Služby JUDr. Ivo Hamy využíváme při přípravě kupních smluv pro naše klienty. Oceňujeme jeho odbornost jak při přípravě těchto smluv, tak i u konzultací, týkajících se našich realitních obchodů.

V červnu 2016 to bude 25 let od založení firmy a stejnou dobu využíváme služeb advokáta JUDr. Ivo Hamy. Už jenom ta skutečnost, že jsme za tak dlouhé období dobu ani jednou nepřerušili spolupráci s touto advokátní kanceláří, vysvětluje, jak spokojeni jsme s právními službami poskytovaných dr. Hamou. Velmi si toho vážíme.

let praxe v oboru

spokojených klientů

vyhraných soudních sporů

vypracovaných smluv

Ze života advokáta

Okurky

Při přípravě smlouvy o vypořádání společného jmění manželů po rozvodu jsem svému klientu zadal, aby připravil soupis majetku a návrh rozdělení. Klient byl až nezdravě pedantický a nedbal mých rad, ať uvede jen věci s větší hodnotou. S matematickou přesností rozdělil...

číst více

Výška

Po jednom úspěšně vedeném  sporu jsme s klientkou vyšli po vyhlášení vítězného  rozsudku  ven ze soudní budovy. A ta prostá, strašně hodná žena, mne zastavila, chytila mne za ruku, podívala se mi zpříma do očí a zcela vážně pronesla: "Pane doktore, vy  máte výšku,...

číst více

Vtip

Jednou navštívil mou kancelář pán, který po mé krátké poradě povídá, že si zapomněl peníze, ale že mi aspoň za odměnu řekne vtip. A taky mi ho řekl a odešel. Nestačil jsem mu ani říci, že za tak krátkou poradu bych stejně nic neúčtoval. Teď mám špatné svědomí, že na...

číst více

Kontakt

 • JUDr. Ivo Hama
 • Advokát
 • Náměstí Minoritů 89/13, 79401 Krnov
 • Tel. 554 615 454, 777 346 494,
 • drhama@drhama-advokat.cz

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookie.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM SOUBORŮ COOKIES


1 Co jsou soubory cookies
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.


2 Druhy souborů cookies
Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

3 Využívání souborů cookies
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy Vaše soubor cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

Tento souhlas je udělen na dobu 12 měsíců.

Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.


4 Účel použití souborů cookies.
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.

Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro následující účely: marketingu.

Zavřít